- Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar PR -

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar PR

(20.04.23)

ERATĂ LA BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE SECRETAR PR DIN DATA DE 15 MAI 2023, ORA 10.00 (Publicata 5 MAI 2023)

BIBLIOGRAFIE CONCURS

  1. Ordonanța de Guvern nr.21/2007 actualizată, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea  activității de impresariat  artistic;
  2. Legea nr. 544/2001, actualizată privind liberul acces la informațiile de interes public;
  3. Legea nr.35/1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment;
  4. Legea nr. 8/1996 (*republicată*) privind dreptul de autor și drepturi  conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Ordinul Ministerului Culturii  nr.471/1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor,  concertelor,  a altor activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare;
  6. Hotărârea de Guvern nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel național, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic;
  7.   Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

MASCA DE PROTECȚIE ESTE OBLIGATORIE

Nu se va permite accesul persoanelor fără mască de protecţie, aceasta trebuie să acopere nasul şi gura pe toata durata concertului precum si in spatiile salii Patria

PĂSTRAȚI DISTANȚA MINIMĂ DE 1,5 M

Distanţa se va respecta înaintea începerii concertului, în timpul concertului cât şi după concert

DEZINFECTAȚI-VĂ BINE PE MÂINI

Pentru dezinfectarea mâinilor se vor folosi dispensere amplasate la intrarea in cladire precum şi în spaţiile comune

TERMOMETRIZAREA ESTE OBLIGATORIE

Nu se va permite accesul persoanelor care simptome de infectie respiratorie si temperatura mai mare de 37,3ºC

***Măsuri obligatorii conform Ord. Nr. 3142/31.08.2020